VODOVOD BRAČ d.o.o.
     Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
tel:  021 / 631-141
       021 / 631-511
fax: 021 / 630-621

e-mail: vodovod-brac@st.t-com.hr

OIB: 
45854645558
M.B.: 3042251

IBAN: HR2223300031500045040 za plaćanje računa vodnih usluga (voda i odvodnja otpadnih voda), otvoren kod Splitske banke d.d.

IBAN: HR2623300031100028511 za plaćanje računa ostalih usluga, otvoren kod Splitske banke d.d.
OBAVIJEST O PRESTANKU RADA BLAGAJNE

VODOVOD BRAČ d.o.o. obavještava cijenjene korisnike svojih usluga da s prvim danom siječnja 2017. godine prestaje s radom blagajna na adresi Mladena Vodanovića 23 u Supetru. Usluge blagajne mogu se koristiti zaključno do 31. prosinca 2016. godine. Račun za vodnu uslugu moguće je platiti BEZ NAPLATE NAKNADE u poslovnici Zagrebačke banke na adresi: Polanda, Ulica hrvatskih velikana 62, Supetar.

OBAVIJEST KORISNICIMA

Od 01. veljače 2015. godine moguće je aktivirati uslugu slanja računa za vodu putem e-maila na adresu korisnika. Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi. Za aktivaciju usluge potrebno je poslati zahtjev za uslugu, šifru partnera i e-mail adresu na koju će se slati računi na naš e-mail:
racun@vodovod-brac.hr